Studium Generale - SSNR

Van21 november 10:00
tot21 november 12:30
Locatie:Driestar educatief, Gouda

De wintercursus Nadere Reformatie/SSNR-herhalingscursus staat in 2020/2021 in het teken van 'moeders in Israël'. De betekenis van zes vrouwen in Nadere Reformatie, puritanisme en gereformeerd piëtisme wordt nader bekeken.

De betekenis van vrouwen in de geschiedenis van de kerk wordt weleens onderschat. Toch zijn velen van hen als een ‘moeder in Israël’ geweest. Ze waren tot steun voor predikanten en voor aangevochten kinderen van God, ze bevorderden de zuivere prediking van het Woord en waren zelf leesbare brieven van Christus. 

Deze cursus besteedt aandacht aan zes van deze vrouwen uit de traditie van de Nadere Reformatie, het puritanisme en het gereformeerde piëtisme. De centrale vraag daarbij is welke plaats zij  innamen en welke invloed zij vanuit hun eigen positie uitoefenden. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze cursus.