Studium Generale - Positieve psychologie en christelijk onderwijs: kans of kloof?

Van 10 mei 13:30
tot 10 mei 16:30
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Er leven allerlei beelden over jongeren en hun religieuze identiteitsontwikkeling, zowel binnen de samenleving als binnen christelijke kringen. Zo zouden jongeren volledig geïndoctrineerd worden, massaal het geloof verlaten of juist steeds meer toegewijd en devoot christen worden. Maar kloppen deze beelden wel? En hoe zit het met de religieuze identiteitsontwikkeling: wat is dat precies en hoe gaat dat in z’n werk bij jongeren? Welke rol heeft de omgeving op dit proces?

De spreker gaat dieper in op de positieve psychologie en de vertaling naar het onderwijs. Daarnaast komt aan de orde hoe de inzichten en interventies uit deze stroming zich verhouden tot de christelijke identiteit. Aan het gebruik van de positieve psychologie kleven theologische risico’s, maar welke? En worden de juiste theologische vragen gesteld?
Het christelijk onderwijs kan echter ook zijn voordeel doen met aspecten van de positieve psychologie. In de lezing staat de spanningsvolle relatie tussen positieve psychologie en theologie centraal en wordt de vinger gelegd bij een hiaat in het christelijk onderwijs. 

CV

Dr. Petronelle Baarda studeerde theologie en psychologie. Ze is werkzaam als psycholoog bij Driestar Onderwijsadvies. In het voorjaar van 2022 promoveerde ze op het onderwerp floreren: een praktisch-theologisch onderzoek over de positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.