Studium Generale - Onderaan of van onderop (2)

Van18 februari 19:45
tot18 februari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Programma 1 van het Studium Generale heeft als titel: 'Onderaan of van onderop; de plaats van de gewone kerkmensen in de spiegel van de kerkgeschiedenis. In twee bijeenkomsten wordt hier door drs. J. (Johan) Schouls en drs. B. (Berend) Coster op ingegaan. Deze avond is de lezing van drs. B. (Berend) Coster

De kerk is een heilige vergadering van gelovigen in Christus, zoals Guido de Brès in de NGB art. 27 verwoordt. Hoe functioneerde dit vanaf de vroege kerk tot heden? Wat was de relatie van de geestelijkheid tot de gewone gelovigen? Wat was de rol van het instituut? Wat gebeurde er met kritische kerkmensen? Welke vormen had de kerk als gemeenschap van gelovigen? Welke vergelijkingen kunnen we maken met vandaag? Welke lessen leert de geschiedenis? Vraagt deze geseculariseerde tijd andere vormen van gemeenschap?

Deze vragen kunnen opkomen als we de kerkgeschiedenis als een spiegel voor nu hanteren. Het zijn spannende vragen, die ons ook wel een beetje onrustig kunnen maken omdat wat vertrouwd is niet perse het beste is.

Hoe de reformatie en de kerken die daaruit voortkwamen de gewone kerkmensen zag

Drs. B. (Berend) Coster (18 februari 2022)

Berend Coster gaat na hoe de reformatie en de kerken die daaruit voortkwamen de gewone kerkmensen zag. Er was een breuk met het verleden én continuïteit. Zowel in het katholicisme als het protestantisme kwamen emancipatiebewegingen op met een eigen dynamiek in afgelopen twee eeuwen. Het waren antwoorden op de modernisering. Welk antwoord heeft de kerk op de secularisering en welke rol hebben gewone kerkmensen daarin? Wat kunnen we leren van landen om ons heen waar de secularisatie al tientallen jaren toenam?

drs. B. (Berend) Coster is Decano Facultad Internacional de Teología, IBSTE, Castelldefels
Pastor Iglesia Cristiana Reformada, Mataró. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.