Studium Generale - Onderaan of van onderop (1)

Van4 februari 19:45
tot4 februari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Programma 1 van het Studium Generale heeft als titel: 'Onderaan of van onderop; de plaats van de gewone kerkmensen in de spiegel van de kerkgeschiedenis. In twee bijeenkomsten wordt hier door Drs. J. (Johan) Schouls en drs. B. (Berend) Coster op ingegaan. Deze avond is de lezing van Drs. J. (Johan) Schouls.

De kerk is een heilige vergadering van gelovigen in Christus, zoals Guido de Brès in de NGB art. 27 verwoordt. Hoe functioneerde dit vanaf de vroege kerk tot heden? Wat was de relatie van de geestelijkheid tot de gewone gelovigen? Wat was de rol van het instituut? Wat gebeurde er met kritische kerkmensen? Welke vormen had de kerk als gemeenschap van gelovigen? Welke vergelijkingen kunnen we maken met vandaag? Welke lessen leert de geschiedenis? Vraagt deze geseculariseerde tijd andere vormen van gemeenschap?

Deze vragen kunnen opkomen als we de kerkgeschiedenis als een spiegel voor nu hanteren. Het zijn spannende vragen, die ons ook wel een beetje onrustig kunnen maken omdat wat vertrouwd is niet perse het beste is.

Ontwikkelingen vanaf de vroege kerk tot de reformatie
Drs. J. (Johan) Schouls (4 februari 2022)

Johan Schouls staat stil bij de ontwikkelingen vanaf de vroege kerk tot de reformatie. We zien een ontwikkeling van gemeenschap naar institutionalisering. Er ontstonden tegenbewegingen in de kerk om de kerk terug te roepen naar haar oorspronkelijke missie. Dit daagde de kerk uit om orde op zaken te stellen, maar hoe deed ze dat? Er zijn, kijkend in de spiegel van de geschiedenis, vergelijkingen maken met het huidige kerkelijkeleven van reformatorische kerken. Wat is de kracht, wat de zwakte van deze kerken? Welke uitdagingen zijn er voor het functioneren van het kerkelijk leven vandaag?

Drs. J.(Johan) Schouls is docent godsdienst Pieter Zandt scholengemeenschap Kampen

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.