Studium Generale - Netwerk-en studiedag van het Dutch Biblebelt Network

Van7 november 10:00
tot7 november 16:30
Locatie:Driestar educatief, Gouda

De netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network is dit jaar op zaterdag 7 november. Het thema van de dag is: 'De zuigkracht van de wereld? Vervreemding en toe-eigening van de bevindelijk gereformeerde identiteit.' Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in het heden en verleden van de reformatorische gezindte en is onderdeel van ons Studium Generale-programma.

‘De wereld trekt’. Als mensen de reformatorische zuil verlaten wordt dat vaak afgedaan als secularisatie. Deze duiding draagt echter niet bij aan een beter begrip van het proces van vervreemding van en binding aan de eigen identiteit. Ze kan zelfs leiden tot een kramp waarin elke verandering als gevaar wordt beschouwd, en waarin enkel nog vastgehouden wordt aan de zekerheid van traditionele opvattingen en praktijken.  

Tijdens deze studiedag wordt daarom ingezoomd op de specifieke maatschappelijke veranderingen die van belang zijn en op de rol van de bevindelijk gereformeerden zelf in dit proces. Welke veranderingen in de maatschappij spelen een rol, en hoe? Welke rol spelen de bevindelijk gereformeerden zelf in dit proces – al dan niet in reactie op de veranderingen? Dergelijke vragen worden tijdens deze jaarlijkse netwerkdag vanuit verschillende perspectieven bekeken. Een aanrader voor een ieder die ge├»nteresseerd is in de bevindelijk gereformeerde identiteit.   

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze dag.