Studium Generale: Is het Réveil aan een réveil toe?

Van6 maart 19:45
Locatie:Gouda

In twee avonden gaan we in op het ontstaan en de betekenis van het Réveil: de belangrijke protestantse beweging uit de 19e eeuw.

Een biografische of personalistische benadering van het Réveil -
dr. Bart Jan Spruyt (6 maart 2020)

Bart Jan Spruyt hanteert op deze eerste avond een biografische of personalistische benadering. Hij vergelijkt het Réveil met de gestalte van Christophorus, de man die het kind de rivier overdroeg en veilig aan de overkant zette. Zo heeft het Réveil het orthodox-christelijke geloof de roerige 19e eeuw (van secularisatie en liberalisme) overgedragen, en vormen gecreëerd waarbinnen de kerk in de 20e eeuw in de samenleving present kon blijven. Zo waren de dames en heren van het Réveil actief binnen de inwendige zending, de journalistiek, het onderwijs, de politiek, in de armenzorg en in de kerk.

Dr. Bart Jan Spruyt doceert Cuma en filosofie aan Driestar hogeschool in Gouda, en kerkgeschiedenis en apologetiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.


Kan het Réveil vandaag nog inspireren? - 
prof. dr. Fred van Lieburg (20 maart 2020) 

Kan het Réveil vandaag nog inspireren? Op deze vraag gaat Fred van Lieburg in tijdens deze tweede avond. Zijn de figuren die het Réveil droegen en de vormen die het Réveil gestalte hebben gegeven nog van toepassing op onze tijd? Oftewel: hoe werkt de kerkelijke betekenis en maatschappelijke relevantie die het Réveil gehad heeft door in onze tijd? Welke (nieuwe) toe-eigeningen van het Réveil zien we? Zijn er in Europa in de 19e eeuw nog meer herkersteningsoffensieven in een seculariserende wereld? En welke culturele, religieuze en geografische patronen zie we met betrekking tot deze beweging?
 
Prof. dr. Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis bij de faculteit der geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van de Stichting Réveil Archief.

Locatie en tijd

De avonden beginnen om  19.45 uur in het gebouw van Driestar educatief. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 20,- voor het complete programma. Als je een losse avond bezoekt, betaal je € 12,50. Studenten van Driestar hogeschool betalen € 17,50 voor het complete programma (of € 10,- voor een losse avond).

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor deze avond.