Studium Generale - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (1)

Van13 november 19:45
tot13 november 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op 13 november geeft Dr. C.P. den Boer een lezing over 'De Weg: hoe je er komt'. De lezing is onderdeel van de serie 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven' van ons Studium Generale-programma.

De Weg: hoe je er komt 

Deze eerste lezing concentreert zich op de eerste van drie zogenoemde ‘Ik ben’-uitspraken, die Johannes uit Jezus’ mond heeft opgetekend. Dr. C.P. den Boer focust op de eerste van de drie: ‘Ik ben de weg.’ In zijn lezing verkent hij de omgeving waarin deze uitspraken staan en de aanleiding waarom Jezus deze woorden sprak. Vervolgens richt hij zich op de betekenis van de woorden ‘Ik ben de weg!’ en op de samenhang tussen deze uitspraak en andere passages in Johannes. Ten slotte trekt hij deze bevindingen door naar enkele praktische theologische lijnen.  

Dr. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El in Sliedrecht. In 2020 promoveerde hij op een onderzoek naar het karakter en de herkomst van verwijzingen naar Psalm 110 in het Nieuwe Testament.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.