Studium Generale - Het vinden van een eigen weg

Van 14 april 19:45
tot 14 april 22:00
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Er leven allerlei beelden over jongeren en hun religieuze identiteitsontwikkeling, zowel binnen de samenleving als binnen christelijke kringen. Zo zouden jongeren volledig geïndoctrineerd worden, massaal het geloof verlaten of juist steeds meer toegewijd en devoot christen worden. Maar kloppen deze beelden wel? En hoe zit het met de religieuze identiteitsontwikkeling: wat is dat precies en hoe gaat dat in z’n werk bij jongeren? Welke rol heeft de omgeving op dit proces?

Tijdens deze interactieve avond gaat Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat in op genoemde vragen, mede vanuit de bevindingen van haar proefschrift over de religieuze identiteitsontwikkeling van reformatorisch opgevoede jongeren. Ze bespreekt wat jongeren nodig hebben van opvoeders in gezin, school en kerk en er zal veel ruimte zijn voor onderling gesprek en reflectie op wat dit betekent voor de praktijk van geloofsopvoeding en godsdienstige vorming.

CV

Dr. Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat is godsdienstpedagoog en werkt als docent bij Driestar hogeschool en als onderzoeker bij Driestar hogeschool en de PThU (Protestantse Theologische Universiteit). Momenteel is zij bezig met een postdoctoraal onderzoek naar de rol van reformatorische opvoeders in gezin, school en kerk in de godsdienstige vorming van jongeren. Ze verdedigde in december 2021 haar proefschrift ‘Het vinden van een eigen weg. Een onderzoek naar de religieuze identiteitsontwikkeling van jongvolwassenen die in een reformatorisch opvoedingsmilieu in Nederland zijn opgegroeid’.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.