Studium Generale - Hel en hemel in de prediking (1)

Van9 oktober 19:45
tot9 oktober 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op 9 oktober geeft Dr. P. de Vries een lezing over 'Hel en hemel in de prediking van de Heiland'. Deze lezing is onderdeel van de serie 'Hel en hemel in de prediking' van ons Studium Generale-programma.

Hel en hemel in de prediking van de Heiland

In het onderwijs van de Heere Jezus Christus neemt het koninkrijk van God een grote plaats. De boodschap van de twee wegen en van het laatste oordeel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hoe sprak de Heere Jezus concreet over de eeuwige bestemming van de mens? Wat houdt de rampzaligheid en wat de heerlijkheid in? Is er grond voor de gedachte dat de rampzaligheid niet eeuwig is? Deze vragen beantwoordt dr. P. de Vries in deze lezing. 

Dr. P. (Pieter) de Vries is als docent Bijbelse theologie en hermeneutiek verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.