Studium Generale - Hel en hemel in de prediking (3)

Van5 februari 19:45
tot5 februari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op 5 februari geeft dr. P.C. Hoek een lezing over 'Hel en hemel in de prediking van het heden'. Deze lezing is onderdeel van de serie 'Hel en hemel in de prediking' van ons Studium Generale-programma.

Hel en hemel in de prediking van het heden

De Bijbelse prediking wordt principieel gekenmerkt door een laatste ernst. Zoals de Heidelbergse Catechismus zegt: het is een sleutel waarmee het hemelrijk ontsloten en toegesloten wordt. In deze lezing denken we na over de vraag hoe hemel en hel in de prediking ter sprake moeten en mogen komen. Het denken en (s)preken over de eeuwige straf is nadat de vrijzinnigheid in de kerk voet aan de grond kreeg meer en meer ter discussie komen te staan. Deze avond stellen we de vraag of dit ook gevolgen heeft gehad voor de prediking in de gereformeerde gezindte. En zo ja, hoe dan? 

Dr. P.C. (Peter) Hoek is universitair docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie en doceert onder andere het vak homiletiek.  

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.