Studium Generale - God heerst op verborgen wijze (2)

Van25 februari 19:45
tot25 februari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op welke manier is Christus op aarde aanwezig? Hoe nabij is Hij de gelovigen? En hoe zichtbaar is Zijn hand in het wereldgebeuren? Deze theologische vragen hebben een praktische uitwerking voor het geestelijk leven (denk aan de Avondmaalsleer), maar ook voor de visie op geschiedenis en op de manier waarop christenen in de politiek actief zijn. Op drie avonden zullen deze aspecten worden belicht. 

Met zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus belijden wij dat Christus naar Zijn menselijke natuur niet meer bij ons is, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest blijft Hij bij ons tot aan het einde van de wereld. De Godheid van Christus is dus tegelijk met Zijn aangenomen mensheid verenigd als ook buiten deze mensheid aanwezig en alomtegenwoordig. 

Dit leerstuk wordt het extra Calvinisticum genoemd. Deze leer is niet zo algemeen bekend en er wordt niet zo vaak expliciet bij stil gestaan, maar is een rijke leer, zowel voor ons persoonlijk geestelijk leven als voor onze visie op geschiedenis en politiek.  

Bijeenkomsten

datum onderwerp lector
21 januari 2022

De theologische betekenis van het leerstuk van het extra Calvinisticum. 

Prof. dr. W. (Wim) van Vlastuin
25 februari 2022 De betekenis van het extra Calvinisticum voor onze visie op de geschiedenis.  Dr. J. (Jan) van de Kamp
11 maart 2022
Behandeling van een politieke preek van Johannes Calvijn over de verborgenheid en doorwerking van het Koninkrijk Gods in deze wereld. 
 
Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt

De lectoren zijn verbonden aan het seminarium van de Hersteld Hervormde Kerk (Vrije Universiteit). 
Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.