Studium Generale - Ds. G. Boer en zijn betekenis voor de kerk (3)

Van 17 maart 19:45
tot 17 maart 22:00
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Op 17 januari 2023 is het vijftig jaar geleden dat ds. G. Boer (1913-1973) is overleden.  Hij heeft een grote betekenis gehad voor het geheel van de Nederlandse Hervormde Kerk en voor de breedte van de gereformeerde gezindte. Dit onderdeel van het Studium Generale-programma wordt georganiseerd door het Hersteld Hervormd Seminarium.

Programma en data 

Datum Inhoud Lector
Vrijdag 13 januari 2023 Ds. G. Boer over de bediening der verzoening
Als synodelid was ds. G. Boer intens betrokken op de discussie over de verzoening in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij nam hierin een minderheidspositie in. Dit geeft aan hoeveel ds. Boer was gelegen aan de bediening van de verzoening in de prediking.
Dr. P.C. Hoek
Vrijdag 3 februari 2023 Ds. G. Boer over de kerk
Ds. G. Boer was verschillende jaren voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Karakteristiek voor hem was dat hij zei dat de bond wel mocht sterven als de kerk maar zou leven. Ds. Boer had een hartstocht voor de vaderlandse kerk en zocht naar herstel van haar eenheid. Hij had oog voor de katholiciteit van de kerk terwijl hij vasthield aan de confessionele begrenzing daarvan. 
Ds. J.L. Schreuders
Vrijdag 17 maart 2023 Ds. G. Boer over de gaven van de Geest
De theologie en spiritualiteit van ds. Boer kenmerken zich door aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij zag uit naar de volheid van het leven door de Geest. Dit leidde bij hem ook tot een bezinning op de vraag naar de gaven van de Heilige Geest. Kan de bezinning van ds. G. Boer de hedendaagse gereformeerde theologie verder helpen in het doordenken van het werk en de gaven van de Geest?
 Dr. C.P. de Boer
 
De lectoren zijn verbonden aan het seminarium van de Hersteld Hervormde Kerk (Vrije Universiteit).

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.