Studium Generale - CLO-Literatuurdag ‘In dubio’

Van5 maart 10:30
tot5 maart 16:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op welke manier is Christus op aarde aanwezig? Hoe nabij is Hij de gelovigen? En hoe zichtbaar is Zijn hand in het wereldgebeuren? Deze theologische vragen hebben een praktische uitwerking voor het geestelijk leven (denk aan de Avondmaalsleer), maar ook voor de visie op geschiedenis en op de manier waarop christenen in de politiek actief zijn. Op drie avonden zullen deze aspecten worden belicht. 

Inhoud Literatuurdag

Een inspirerende ontmoeting tussen lezers en schrijvers, dat staat centraal op de jaarlijkse CLO Literatuurdag. In lezingen, interviews en workshops zoeken we naar wat geloof en literatuur elkaar te zeggen hebben. We luisteren naar voordrachten en genieten van poëzie en muziek.

Op deze dag wordt ook de CLO-Byblos Literatuurprijs 2020 uitgereikt aan Machteld Siegmann voor haar roman De kaalvreter. Machteld zal ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan het plenaire programma.
Na de lunch worden twee workshoprondes gehouden, waarbij we een mix van praktijk en inhoud aanbieden. De invulling van het workshopprogramma wordt bekend gemaakt op de website van het CLO.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze dag.