Studium Generale - Augustinus, rooms of reformatorisch? (1)

Van15 januari 19:45
tot15 januari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op 15 januari geeft Drs. Hans van Reisen een lezing over 'Bij Augustinus te gast'. De lezing is onderdeel van de serie 'Augustinus, rooms of reformatorisch?' van ons Studium Generale-programma.

Bij Augustinus te gast

Aurelius Augustinus (354-430) was oorspronkelijk opgeleid tot klassiek redenaar, maar werd vooral beroemd als bisschop van Hippo Regius, een havenstad aan wat nu de noordoostkust van Algerije is. Door zijn grote kennis en heldere uitleg van de Bijbel genoot hij al tijdens zijn leven grote faam. Hij schreef tientallen boeken, honderden brieven preekte duizenden keren preken. Hans van Reisen vertelt in zijn lezing over Augustinus’ leven en werk en legt enkele sprekende tekstfragmenten voor ter lezing en bespreking. 

Drs. J.W.C.M. (Hans) van Reisen is theoloog en studiesecretaris van het Augustijns Instituut Utrecht.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.