Studium Generale - 50 jaar zending: 'van pionier tot...'

Van17 maart 19:45
tot17 maart 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Op 17 maart 2021 is er een thema-avond van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). Het thema is '50 jaar zending: van pionier tot ...' Naast de vaste CGO-bezoekers zijn ook andere gasten hartelijk welkom!

De zending heeft in de 20e eeuw een enorme vlucht genomen. Er wordt wel gezegd dat de zending nu actief is op alle continenten. Maar de taak van de zending en de werkzaamheden van de zendelingen zijn ook ingrijpend veranderd. Dat proberen we in kaart te brengen via drie lezingen op deze thema-avond.

Drie lezingen

Nico van Steensel haalt de hoofdlijn van de Bijbel van Genesis tot Openbaring voor het voetlicht in zijn lezing 'Zending in de Bijbel'.  Jan van Doleweerd stelt in zijn lezing 'Actuele trends in zending in de 21e eeuw' de vraag of de reformatorische gezindte dit soort ontwikkelingen voldoende verdisconteert in haar visie op zending. Aan de hand van praktische casussen vanuit de zending licht Raymond Warnaar in zijn lezing 'Zending en moderne media' de wereldwijde (on)mogelijkheden toe.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.