Studiedag DBBN: De plaats van de vrouw in de refowereld

Van 18 november 09:30
tot 18 november 16:30
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Refovrouwen hebben binnen en buiten eigen kring te maken met zeer uiteenlopende verwachtingen over hun genderrol. Binnen de Biblebelt heersen genderspecifieke patronen bij studie- en beroepskeuze, huwelijk, ouderschap en kindertal.

In de huidige samenleving gelden heel andere normen met betrekking tot de verhouding tussen werk en gezin, carrière en mondigheid. Dat leidt tot een spanningsveld waarin verschuivingen gaande zijn. Jonge refovrouwen zijn hoger opgeleid, combineren gezin en opvoeding met werken buiten de deur en vinden zelfontplooiing waardevol.

Talenten inzetten

De afnemende vanzelfsprekendheid van genderrollen blijkt uit de oprichting van zowel Bijbels Beraad M/V als het SGP-vrouwennetwerk Sapientia. Terwijl bevindelijke leidsmannen benadrukken dat de roeping van ‘de vrouw’ in het gezin ligt, willen reformatorische vrouwen hun talenten ook inzetten in de maatschappij.

Tijdens deze studiedag van het Dutch Biblebelt Network wordt de genderrol van vrouwen binnen de gereformeerde gezindte onder de loep genomen. Hoe gaan refovrouwen om met de uitdagingen in eigen kring en in de brede maatschappij?

Lees hier meer over de studiedag en over het aanmelden voor deze dag.