Najaarssymposium Hoogbegaafdheid

Van 7 november 14:00
tot 7 november 20:00
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Op D.V. dinsdag 7 november 2023 organiseren Berseba, Driestar educatief, KOC en RefSVO in Gouda een symposium rondom de duurzame ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen.

Het symposium begint om 14.00 uur, eindigt om 20.00 uur en zal bestaan uit een hoofdlezing en een aantal workshops, waarin de (hoog)- begaafde leerling tijdens zijn of haar ontwikkeling centraal staat.

Dit betekent dat er aandacht is voor de leerling in het (speciaal) basis onderwijs, het voortgezet onderwijs, maar dat we ook bewust focussen op de voorbereiding van de leerlingen op een plek in de maatschappij, vervolgonderwijs of werk. 

Annemieke Weterings-Helmons

De lezing wordt verzorgd door Annemieke Weterings-Helmons over: 'Verschillende HB-paradigma’s leiden tot verschillende praktijk-consequenties. Welke consequenties zijn wenselijk én haalbaar op onze school?’