Religieuze objecten in een museale context

W.P. (Winnie) Verbeek

Docent Beeldende vorming

Telefoon:
0182-760575 0182-760575
LinkedIn:

Religieuze objecten die vanuit hun oorspronkelijk, kerkelijke omgeving geplaatst zijn in een museale context, krijgen verrassende nieuwe functies toebedeeld. 

W. (Winnie) Verbeek zal aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van het museum Catharijneconvent analyseren hoe deze betekenisveranderingen zichtbaar worden in veranderende denkbeelden rond religie, erfgoedbeheer, educatie en identiteit. 

Met dit onderzoek wil W. (Winnie) Verbeek bewustwording van eigen christelijk religieus erfgoed vergroten. Daarnaast wil ze aandacht geven aan de plek van het christelijk religieus erfgoed in het onderwijs en de onderzoek doen naar de verantwoordelijkheid hoe dit erfgoed door te geven.