Svib in teamverband

Bij de grondhouding van leraren blijkt de zelfwaardering (self efficacy) een belangrijk, maar kwetsbaar punt. Het lijkt samen te hangen met het al dan niet aanwezige vermogen van leraren om relaties aan te gaan.

Als we hier meer over weten, kunnen opleidingen gerichter aandacht besteden aan de relationele competenties van leraren. Uit de activiteiten van het lectoraat Passend leraarschap is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat bij het realiseren van passend onderwijs self efficacy van leraren heel belangrijk is. In dit onderzoeksproject willen we, uitgaande van dat gegeven, het onderzoek richten op de invloed die self efficacy heeft op het aangaan van relaties. We doen dat door middel van Video interactiebegeleiding.
 
Kern van dit project: onderzoeken welke invloed self efficacy (van leraren) heeft op het aangaan van relaties.