Samenwerking godsdienstige opvoeding

Godsdienstige opvoeding lijkt voor (veel) christelijke ouders niet eenvoudig en vanzelfsprekend te zijn. Er kunnen allerlei belemmeringen zijn die dit aspect van de opvoeding in de weg staan.

Een belangrijke vraag is wat scholen, als onderdeel van de gemeenschap gezin-kerk-school, hierin (kunnen) betekenen. Veel scholen geven op de een of andere wijze gestalte aan samenwerking met ouders. Met dit verkennend onderzoek willen we helder krijgen op welke manieren scholen en ouders samenwerken in de godsdienstige opvoeding en hoe zij dit als steunend ervaren. Op die manier krijgen we voorbeelden van good-practice en mogelijke belemmeringen in beeld.

Kern van dit project: onderzoeken welke competenties voor leraren belangrijk zijn om met ouders te kunnen samenwerken op het gebied van godsdienstige opvoeding.