Lesgeven vanuit christelijk perspectief als opleidingsdoel.

Met dit onderzoek willen we meer zicht ontwikkelen op de verbinding tussen identiteit en de (inhoud van de) les.

We beschikken inmiddels over veel goede praktijkvoorbeelden. Het is echter nog onduidelijk hoe we studenten in de pabo aanleren om dergelijke lessen te maken. Deze methodiek moet ook vertaald worden naar praktiserende leraren. Het is onze waarneming dat leraren het moeilijk vinden om de Bijbel, die zij zien als leidraad voor hun leven en dat van hun leerlingen, een plaats te geven in hun dagelijkse bezigzijn. Ze zouden graag ondersteund worden in het laten doorwerken van de Bijbelse boodschap in al hun activiteiten; ook in hun lessen.
 
Kern van dit project: het ontwikkelen van meer zicht op de verbinding tussen identiteit en de (inhoud van de) les.