Engelstalige Canon

Het lectoraat christelijk leraarschap heeft in het verleden een canon gemaakt van denkers over onderwijs en opvoeding. Gezien het toenemende accent op internationale studenten is er reden om een aantal Engelstalige canonteksten op te zetten dat in de masteropleiding gebruikt kan worden. Er wordt ook een handleiding ontwikkeld met didactische aanwijzingen voor het gebruik ervan.

Kern van dit project: het ontwikkelen van een kleine Engelstalige canon met acht vensters van pedagogen die in de christelijk pedagogische traditie veel invloed hebben gehad.