Behoeftebepaling leermiddelen

Driestar educatief ontwikkelt al jaren lesmethodes in opdracht van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. De laatste tijd proeven onderwijsadviseurs dat de behoeftes van scholen veranderen en niet altijd aansluiten bij de producten zoals die tot nog toe ontwikkeld werden.

We willen graag weten welke behoeftes er leven bij de docenten en de schoolleiders, zodat wij ze optimaal kunnen faciliteren in het geven van goed christelijk onderwijs. Met dit onderzoek proberen we te achterhalen welke behoeften leraren en schoolleiders in het christelijk voortgezet onderwijs hebben bij het hanteren en ontwikkelen van leermiddelen en wat is de achtergrond van deze behoefte?

Kern van dit project: onderzoeken welke behoefte leraren hebben voor hun lesmethodes.