Zorgzwaarte van groepen

Leraren hebben in hun groepen/klassen (in toenemende mate) te maken met leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben. Tegelijkertijd zijn er eigen beperkingen en de beperkingen van de school(organisatie).

Dit onderzoeksproject is erop gericht dat spanningsveld in kaart te brengen en ook op het leveren van een bijdrage aan een goede manier om hiermee om te gaan. Hierbij hoort ook het juist inschatten van de zorgzwaarte van een groep/klas.

Dit onderzoeksproject speelt in op een vraag van Berseba, maar komt tegemoet aan een vraag die vermoedelijk veel breder leeft. In dit project wordt een theoretische basis geconstrueerd op grond waarvan een praktisch bruikbaar instrument wordt ontworpen en uitgeprobeerd.  
 
Kern van dit project:  het in kaart brengen van het spanningsveld tussen leerlingen met ondersteuningsbehoefte en de beperkingen van de leraar en de school(organisatie) en een bijdrage leveren aan een goede manier om hiermee om te gaan.