Wonderlijk gemaakt

Wonderlijk gemaakt is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. Nu de methode al enkele jaren in gebruik is, rijst de vraag of de methode voor de gebruikers voldoet.‚Äč

Dit onderzoek heeft tot doel om de materialen van Wonderlijk gemaakt bij te stellen als daar aanleiding voor is. Het gaat daarbij om het verbeteren en versterken van het materiaal in het kader van christelijk leraarschap. Een tweede doel van dit onderzoek is om met empirische gegevens de waarde van de materialen aan het licht te brengen.

Kern van dit project: onderzoeken of de methode Wonderlijk gemaakt voor de gebruikers voldoet of dat er aanleiding is voor een herziening.