Religious tolerance of student teachers

Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een betrouwbaar en valide meetinstrument om de religieuze tolerantie van vierdejaars studenten in de lerarenopleiding te meten.

Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de North West University (Potchefstroom). Uit het onderzoek vloeien handreikingen voort om religieuze tolerantie te bevorderen, mocht die tekortschieten.
 
Kern van dit project: de ontwikkeling van een betrouwbaar en valide meetinstrument om de religieuze tolerantie van vierdejaars studenten in de lerarenopleiding te meten.