PLG Gomarus

Tijdens cursusjaar 2018-2019 draait op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem een professionele leergemeenschap (PLG). Hieraan is een onderzoek gekoppeld dat past binnen het thema ‘schoolvak en identiteit’.  

We willen binnen deze PLG kennis verzamelen over hoe lessen in het funderend onderwijs meer expliciet verbonden kunnen worden aan een christelijk perspectief om op die manier de vorming van leerlingen (in christelijke zin) te verbeteren. Aangrijpingspunt is dat bij de lessen gedacht moet worden vanuit de vakinhoud en de didactische keuzes die gemaakt worden. De ambitie is om leraren te helpen dit beter te doen. Hiervoor willen we  lessen genereren in settingen zoals deze PLG, waarbij het effect dan in kaart is gebracht. Ook willen we komen tot een aantal vuistregels die docenten in een drukke weektaak handvatten biedt.

Kern van dit project: onderzoeken hoe lessen in het funderend onderwijs expliciet verbonden kunnen worden aan een christelijk perspectief.