Oudergesprekken

In het voortgezet onderwijs kunnen de kijk van ouders op hun kinderen en die van school op hun leerlingen verschillen. Dat leidt in toenemende mate tot onaangename situaties. De vraag is wat intakegesprekken tussen school en (nieuwe) ouders kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie.

Kern van dit project: wat kunnen intakegesprekken tussen school en (nieuwe) ouders bijdragen aan het verbeteren van het beeld dat ouders en docenten van een kind/leerling hebben.