Onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie

Bij dit project gaat het om een action research onderzoek met als focus moeilijk verstaanbaar gedrag binnen het speciaal onderwijs en de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie tussen leerkracht en leerling.

Het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie is een trend in de gehandicaptenzorg met mooie resultaten. Binnen het speciaal onderwijs nemen de gedragsproblemen toe door relatief late verwijzing en onvoldoende ruimte om passend onderwijs aan te bieden. In het onderzoek bekijken we in welke mate een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie al aanwezig is en in hoeverre dit geïmplementeerd kan worden in de onderwijscontext. Het doel is om de leerkracht handvaten te bieden om het moeilijk verstaanbare gedrag van de leerling beter te verstaan en daarop in te spelen, met als resultaat dat onderwijs voor de leerling met moeilijk verstaanbaar gedrag toegankelijk blijft.

Kern van dit project: onderzoeken in welke mate er een onvoorwaardelijke relatie aanwezig is en hoe dit geïmplementeerd kan worden in een onderwijscontext.