Identiteit van het christelijk onderwijs


Tot de context van christelijk leraarschap behoren de school en de schoolomgeving. Die dragen als het goed is bij aan het realiseren van christelijk leraarschap.

Dit onderzoeksproject gaat na welke factoren die bijdrage feitelijk bevorderen of mogelijk verstoren. Hierbij is reflectie op het christelijke karakter van de school noodzakelijk om zo te komen tot bruikbare handreikingen ter versterking van de bijdrage die de school(omgeving) levert aan het realiseren van christelijk leraarschap.            
 
Kern van dit project: onderzoeken welke factoren van de school(omgeving) het realiseren van christelijk leraarschap bevorderen dan wel verstoren.
 
Contactpersoon: Henk Vermeulen