Handboek Christelijk leraarschap

We zijn bezig met het ontwikkelen een handboek  waarvan de inhoud parallel loopt met die van het recent verschenen Essenties voor Christelijk leraarschap. Een kleine onderwijspedagogiek.

Het handboek zal gebruikt worden in masteropleidingen. Er wordt toegewerkt naar zowel een Nederlandstalige als een Engeltalige editie.  Aan dit project wordt gewerkt met interne en externe betrokkenen. Het project is tevens onderdeel van het onderzoeksprogramma van de bijzondere leerstoel Christelijke pedagogiek (TUA).
     
Kern van dit project: een Engelstalig handboek ontwikkelen dat gebruikt kan worden in de masteropleidingen.