Handboek Christelijk leraarschap

We zijn bezig met het ontwikkelen een handboek  waarvan de inhoud parallel loopt met die van Essenties voor Christelijk leraarschap. Een kleine onderwijspedagogiek (verschenen in 2017).

Het handboek zal onder andere gebruikt worden in de masteropleidingen. Er wordt toegewerkt naar een Nederlandstalige editie. Als deze klaar is (naar verwachting 2020) wordt een Engeltalige editie overwogen.  Het project is tevens onderdeel van het onderzoeksprogramma van de bijzondere leerstoel Christelijke pedagogiek (TUA).

Kern van dit project: een handboek ontwikkelen dat gebruikt kan worden in de masteropleidingen.