Good practices van passend leraarschap en teamcultuur

Dit onderzoek borduurt voort op waarnemingen binnen het lectoraat passend leraarschap, waarin het belang van goed leiderschap aan het licht kwam.

Hier zijn praktijken voor die voorbeeldig zijn voor andere scholen. Als deze in kaart kunnen worden gebracht, wordt het mogelijk om hiervan te profiteren.            
 
Kern van dit project: het in kaart brengen van voorbeeldig leiderschap in de praktijk.