De rol van nieuwe media in het lesgeven

De spits van dit onderzoeksproject is tweeledig. Enerzijds kunnen nieuwe media gebruikt worden als hulpmiddel in het onderwijs. Anderzijds kunnen nieuwe media op zichzelf een onderwerp zijn waarover het gaat in het onderwijs.

Beide benaderingen zullen in dit project een rol spelen. Mogelijk kan het gebruik van nieuwe media door de leraar een reden zijn om daar met leerlingen op te reflecteren en het zo tot onderwerp van gesprek te maken.
 
Kern van dit project: nieuwe media als hulpmiddel in het onderwijs en als onderwerp in het onderwijs