Christelijke attitudevorming in de praktijk

In dit onderzoeksproject werken leraren, ontwikkelaars en onderzoekers samen aan het vaststellen van attituden die bij leerlingen ontwikkeld zouden moeten worden en aan de manier waarop dat zou moeten gebeuren.

Dit project borduurt voort op het attitudemodel dat door het lectoraat Nieuwe media is ontwikkeld, maar heeft een algemener karakter. Er zijn enkele scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs die van hun belangstelling hebben blijk gegeven.             
 
Kern van dit project: het vaststellen van een aantal attituden die bij leerlingen ontwikkeld moeten worden en praktijkrichtlijnen voor de rol van de leraar daarin.