Vorming van (v)mbo jongeren

Dit project vindt plaats binnen het lectoraat van Hoornbeeck-college. Dr. Elsbeth Visser-Vogel is namens het onderzoekscentrum van Driestar educatief lid van de kenniskring ‘Vorming vanuit de bron’.

Kern van dit project: Het ontwikkelen van praktijkrichtlijnen voor de vorming van jongeren in het beroepsonderwijs