Opdrachten vanuit INCE

Het International Network of Christian Education (INCE)  heeft het voornemen om enkele onderzoeksprojecten te starten die voortbouwen op de resultaten van eerder onderzoek in het lectoraat Christelijk leraarschap.

Het betreft onder andere de validatie van een scan ‘Christelijk Education Worldwide’.
 
Kern van dit project: is nog in ontwikkeling