Onderzoek: de beleving van teacher leaders

Teacher leaders hebben een voortrekkersrol in het stimuleren van onderwijsvernieuwingen in hun eigen schoolorganisatie en het meenemen van hun collega’s daarin.

Dit is een project van het Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM; een centrum waarin zeven kleinere hogescholen samenwerken) waaraan wij een bijdrage leveren.

Vanuit de master Leren en innoveren zijn studenten en alumni met theoretische bagage toegerust om de rol van teacher leader te vervullen. Toch komt er in de praktijk bij het aanjagen van onderwijsvernieuwingen meer kijken dan alleen theoretische inzichten. Ook de persoon van de teacher leader doet er toe.
 
Kern van dit project: een beeld krijgen in welke wijze het handelen van de teacher leader bij onderwijsvernieuwingen in de praktijk gestuurd wordt door persoonlijke drijfveren en afwegingen in relatie tot zijn of haar theoretisch kapitaal.