Digitale component Bronwijzer

Driestar onderwijsadvies brengt verschillende methoden uit voor het voortgezet onderwijs. Eén daarvan is een geschiedenismethode: Bronwijzer. Bij die methode is jaren terug een digitale component ontwikkeld.​

Het is de vraag of die digitale component (nog) aan zijn bedoelingen beantwoordt. Daarnaar wordt een onderzoek van beperkte omvang gedaan. Daaruit zou een nieuw leermiddelenontwerp kunnen voortvloeien.
 
Kern van dit project: onderzoeken of de digitale component van de lesmethode Bronwijzer voldoet aan de behoefte van de gebruikers.