Christelijke attitudevorming en persoonsvorming – op weg naar een praktijktheorie

In dit onderzoeksproject wordt een praktijktheorie ontwikkeld waarin de huidige wetenschappelijke theorievorming over religieuze identiteitsontwikkeling, persoonsvorming en attitudevorming in kaart wordt gebracht.

Met een groep betrokken werken we toe naar een samenvattende en richtinggevende tekst met werkdefinities. Bij de totstandkoming van het eindproduct heeft VU stagiaire Willemien Lemstra (zie ook) de rol van auteur. Het eindproduct van dit project zal leidend zijn voor andere praktijkgerichte onderzoeken in onderzoekslijn 2.
 
Kern van dit project: het in kaart brengen en samenvatten van omschrijvingen van de begrippen religieuze identiteitsontwikkeling, persoonsvorming en attitudevorming.