Wetenschappelijke Integriteit

Met ingang van 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. De gedragscode geldt voor onderzoekers en instellingen die onderzoek verrichten in Nederland. Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Hiervoor geldt een aantal leidende principes zoals eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze leidende principes worden in de gedragscode geconcretiseerd in nadere normen.  

De Radianthogescholen (Driestar hogeschool, Hogeschool IPABO, Iselinge Hogeschool, Hogeschool De Kempel, Marnix Academie, Hogeschool KPZ, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Viaa) hebben naar aanleiding van de geldende gedragscode een gezamenlijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit opgericht. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt en behandelt klachten van een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit en brengt advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de melding. Klachten kunnen betrekking hebben op ernstige vormen van fabriceren (verzinnen), vervalsen en/of plagiaat. Het advies is vermeende klachten eerst te bespreken met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van de eigen hogeschool.

In de Gezamenlijke Regeling Meldingen Wetenschappelijke Integriteit is de procedure en de werkwijze van de commissie nader uitgewerkt.

In het ambtelijk secretariaat wordt voorzien door Mark Janssen, werkzaam voor Hogeschool de Kempel, voor de duur van vier jaar. De ambtelijk secretaris is bereikbaar via telefoonnummer 085 – 112 44 36 en mailadres m.janssen@kempel.nl.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit voor Driestar educatief is Laura Boele. Zij is voor een afspraak over een klacht of voor een advies te bereiken via: h.l.boele@driestar-educatief.nl en 0182 – 540 381.