Voor wie werkt het onderzoekscentrum?

De onderwijspraktijk is uitgangspunt van ons onderzoek. Daar komen de onderzoeksvragen uit voort en daarvoor moeten de antwoorden van belang zijn. Die onderzoekspraktijk is er bij de opleidingen van Driestar educatief (pabo, lvo, hbo pedagogiek en de masteropleidingen). Maar die praktijk is er ook in scholen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zowel de eigen opleidingen als de scholen in het werkveld vormen de groep belanghebbenden van het onderzoekscentrum. Ook scholen in het buitenland kunnen tot die groep behoren.