Curriculum vitae Nico Broer

Dr. N.A. (Nico) Broer is manager kwaliteitszorg en kennisontwikkeling bij Driestar educatief.

Nico Broer werd op 30 november 1956 te Rotterdam geboren. Na het behalen van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer in 1978 was hij als onderwijzer werkzaam in het gewoon lager onderwijs, als algemeen schoolbegeleider bij een landelijke schoolbegeleidingsdienst en als directeur in het basisonderwijs.
Naast deze functies studeerde hij Pedagogiek MO-A en MO-B aan de Nutsacademie te Rotterdam. In 1990 slaagde hij voor het doctoraalexamen pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. De afstudeerscripties die in het kader van deze opleidingen werden gemaakt, lagen alle op het terrein van begrijpend/studerend lezen. Ook het empirisch-analytische onderzoek waarop hij in 1999 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Leren schema’s maken) speelde zich af in dit domein.

Van 1987 tot 2010 was hij verbonden als docent (onderzoeksmethoden), en een deel van die periode ook als studieleider, aan de MO- en HKP-opleidingen van de Christelijke Hogeschool De Driestar. Jarenlang was hij bestuurslid (secretaris) van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).
In 1996 keerde hij als fulltime docent pedagogiek en informatica op deze hogeschool (Pabo) terug, waar hij zelf werd opgeleid tot onderwijzer. Hij verzorgde niet alleen colleges, maar nam ook deel (in bepaalde gevallen als projectleider) aan verschillende omvangrijke vernieuwingsprojecten, vaak gericht op toepassing van ICT in het onderwijs.

In 2004 werd hij manager kwaliteitszorg van Driestar educatief. In die functie voert hij interne en externe audits uit en begeleidt hij accreditatie- en certificeringstrajecten. In 2015 kwam daar kennisontwikkeling bij. In de hoedanigheid van ‘manager kennisontwikkeling’ geeft hij, samen met de lectoren, leiding aan het onderzoekscentrum ‘Christelijk leraarschap’ van Driestar educatief.

Publicaties
 
 • Broer, N.A. (2018). Teaching as a normative practice. Paper presented at the annual international conference on christianity, education and changing contexts. Liverpool: Liverpool Hope University.
 • Walt, J.L. van der, Muynck, A. de, Broer, N.A., Wolhuter, C.C.W. & Potgieter, F.J. (2018). The Need for and Possibility of a Christian Forgiveness Education in Schools, Journal of Research on Christian Education, 27:1, 101-118, DOI: 10.1080/10656219.2018.1446854
 • Broer, N.A., De Muynck, A., Potgieter, F.J., Van der Walt, J.L. & Wolhuter, C.C.W. (2018). Religieuze tolerantie vraagt onderwijs in gastvrijheid, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 74(4),4859. https://doi.org/10.4102/hts.v74i4.4859 
 • N.A. Broer & A. de Muynck (2017). Tolerant leraarschap: het zichtbaar maken van religieuze tolerantie bij vierdejaars Studenten in de lerarenopleiding. In J. Exalto (red.). De multiculturele refoschool: het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme (pp. 57-78). Apeldoorn: Labarum Academic.
 • N.A. Broer, A. de Muynck, F.J. Potgieter, J.L. van der Walt, & C.C. Wolhuter (2016). Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in opleiding. Original Research, in HTS Teologiese Studies, Volume 72, Issue 3, 2016. [Measuring religious tolerance among student teachers]
 • Van der Walt, J.L., Potgieter, F.J., Wolhuter, C.C., de Muynck, B. & Broer, N.A. (2015), ‘Die stand van interreligieuse toleransie by ‘n groep Suid-Afrikaanse onderwysstudente’, KOERS — Bulletin for Christian Scholarship 80(2), Art. #2224, 12 pages
 • Broer, N.A., Muynck, A. de, Potgieter, F.J., Wolhuter, C.C., & Walt, J.L. van der (2014). Measuring religious tolerance among final year education students. International Journal for Religious Freedom 7(1/2), 77-97.
 • Broer, N.A., Hoogland, J., Stoep, J. v.d. (2016). Christian Higher Education in a Changing Context: Shifting from Pillars to Practices. Christian Higher Education, Volume 16, Issue 1-2, 55-66.
 • Hoogland, J., Stoep, J. v.d., Broer, N.A. (2016). Identiteit vruchtbaar maken. Sophie. 6(6): 4-9.
 • Broer, N.A., Haverhals, B., Bruin, H.L. de (2012). Verantwoording pedagogisch expertsysteem zien! Voor het primair onderwijs. Gouda: Driestar onderwijsadvies.
 • Broer, N.A. (2009). Perspectief op leren deel 2 – Verslag van het empirisch onderzoek naar de opvattingen van leidinggevenden en leraren in het reformatorisch onderwijs over de inhoud en de vormgeving van goed onderwijs. Gouda: Driestar Educatief.
 • Broer, N.A. (2007). Opvoeding, onderwijs en modern media. De Reformatorische School, 2007-8.
 • Broer, N.A. (2005). Media-educatie in het basisonderwijs. De Reformatorische School, 2005-9.
 • Broer, N.A. (2004). Kansen voor de computer: over de inzet van de computer in het onderwijs. In L. Verhoeven, & M.J.M. Voeten (red.). Onderwijskunde in theorie en praktijk (pp. 180-187). Tilburg: Zwijsen.
 • Broer, N.A. (2003). Over onderwijzen en leren. De Reformatorische School, 2003-3.
 • Broer, N.A.; Aarnoutse, C.A.J.; Kieviet, F.K.; Leeuwe, J.F.J. van (2002). The effect of instructing the structural aspect of texts. Educational Studies, 28, 213–238.
 • Broer, N.A.; Aarnoutse, C.A.J.; Kieviet, F.K.; Leeuwe, J.F.J. van (2001). Leren schema's maken: Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie 'Schema's maken' voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. Pedagogische StudiĆ«n, 78, 16-35.
 • Broer, N.A. (1999). Leren schema's maken. Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie 'Schema's maken' voor de hoogste groep van het basisonderwijs. Dissertatie uitgegeven in eigen beheer.