Curriculum vitae Neely Anne de Ronde

Neely Anne de Ronde is lector Passend leraarschap bij Driestar educatief.

Neely Anne de Ronde-Davidse studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie taalontwikkeling en taalvariatie. Na het afronden van deze studie heeft ze aan dezelfde universiteit ook de studie pedagogische wetenschappen (specialisatie leerproblemen) afgerond. Ze is daarna als promovenda verbonden geweest aan de afdeling leerproblemen van de Universiteit Leiden. In juni 2014 is ze gepromoveerd op het onderzoek Links between executive functions and early literacy and numeracy. Sinds november 2014 geeft ze als (associate) lector leiding aan het lectoraat Passend leraarschap. 

Publicaties 

Onderzoeksrapportages
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Brochure good practices van passend onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Onderzoeksrapportage good practices van passend onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Wat leraren in het reguliere onderwijs kunnen leren van leraren in het speciaal (basis)onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Van Hartingsveldt, L.F. & De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Self efficacy en schoolvideo interactiebegeleiding. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Van Hartingsveldt, L.F., Mallegrom, C.P., Vreugdenhil, B., & De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Passend leraarschap en self-efficacy. Onderzoeksrapport van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de vakbekwaamheid van leraren in het primair onderwijs ten aanzien van passend onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Van Klinken, L.D., De Muynck, A., & De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Met elkaar in gesprek over passend onderwijs. Handreiking voor bestuurs- en teamleden van christelijke basisscholen. Gouda: Driestar hogeschool.
Artikelen
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Self-efficacy: yes we can? DRS magazine, 46 (4), 44-49.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Interview themanummer Elsevier: Reflectie helpt bij passend     onderwijs. Bijlage Elsevier [maart 2017].
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Zorglast verlichten, draagkracht vergroten. Lectorale rede. Gouda: Driestar hogeschool.
 • De Ronde-Davidse, N.J. & Van de Broek, J. (2017). Toewerken naar inclusief onderwijs is recht en            plicht. Reformatorisch dagblad [29 april 2017]
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Werkdruk, meer dan te weinig handen in de klas. Nederlands Dagblad  [17        mei 2017]
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, July). The importance of Christian values for successful inclusive education. Paper presented at the NICER conference on Christianity, Education, and          Contemporary Culture , Canterbury, England.
 • Common good in education: mailwisseling met potchefstroom
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Thema passend onderwijs. Interview. DRS magazine, 46(6), 16-21.
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Klas met wel erg veel verschillen. Nederlands Dagblad [1 juli 2016]
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Over teamcultuur en passend onderwijs. Van individueel leren naar        met elkaar leren. DRS magazine, 46 (11),44-47.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Van individueel naar met elkaar leren. Over teamcultuur en passend onderwijs. DRS magazine, 44, 44-47.
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Klas met wel erg veel verschillen. Nederlands Dagblad [1 juli 2016]
 • De Ronde-Davidse, N.J. & De Muynck, B.: Burgerschapsvorming urgente taak voor christelijk onderwijs. [16 maart 2016]
 • Van Hartingsveldt, L.F., Mallegrom, C.P., De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Self-efficacy van leraren belangrijk voor slagen van passend onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55, 10-16.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J.: Wat leraren in het reguliere onderwijs kunnen leren van leraren in het speciaal (basis)onderwijs. Didactief online [21 augustus 2015]
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Inclusief denken versus inclusief handelen. De grenzen van de leraar binnen passend onderwijs. DRS magazine, 44, 44-47.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Hoe en in welke mate beïnvloeden executieve functies de vroege lees- en rekenontwikkeling? Tijdschrift voor Orthopedagogiek (54), 195-199.
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Voorkom burn-out passend onderwijs. Reformatorisch Dagblad [18 april 2014]
 • Davidse, N.J. (2014). Links between executive functions and early literacy and numeracy. Leiden University.
Blogs Peer reviewed journals
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2015). Causal relations among executive functions and academic skills from preschool to end of first grade. English LInguistic Research, 4, 49-60. DOI: 10.5430/elr.v4n1p49.
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., Shaul, S., & Bus, A. G. (2014). A twin-case study of developmental number sense impairment. Cognitive Neuropsychology, 31, 221-236. doi: 10.1080/02643294.2013.876980
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2014). Explaining common variance shared by early numeracy and literacy . Reading and Writing, 27, 631-648. doi: 10.1007/s11145-013-9465-0
 • Davidse, N. J., Bus, A. G., & de Jong, M. T. (2011). Cognitive and environmental predictors of early literacy skills. Reading and Writing, 24, 395-412. doi: 10.1007/s11145-010-9233-3 
Nederlandse vakbladen
 • Bus, A. G., Davidse, N. J., & de Jong, M. T. (2012). Snel afgeleide kleuters lopen risico op leerachterstand. Meer aandacht voor executieve functies in vroege interventies. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 5, 20-23.
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2010). De invloed van executieve functies op de vroege leesontwikkeling. Sardes Speciale Editie, 9, 28-33.
Presentaties
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, april). Inclusieve teamcultuur: yes we can? Congres de staat van het onderwijs. Inspectie van het onderwijs: Utrecht.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, juni). Vorming en leeropbrengsten. Gelijke kansen creëren d.m.v. instructie en feedback. Presentatie VPCO Tholen.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, juli). Christian values and inclusive education. NICER conference on Christianity, Education, and Contemporary Culture. Canterbury, England.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016, september). Leerkracht self-effiacy. Studiedag reformatorisch samenwerkingsverband Berséba.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016, oktober).Bijdrage lectoraat passend leraarschap studiedag           onderwijsadvies. Driestar educatief: Gouda.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016, november). Inclusieve teamcultuur, samen denken, leren en doen. Symposium passend onderwijs. Driestar educatief: Gouda.