Curriculum vitae Neely Anne de Ronde

Neely Anne de Ronde is lector Inclusieve klassen bij Driestar educatief.

Neely Anne de Ronde-Davidse studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie taalontwikkeling en taalvariatie. Na het afronden van deze studie heeft ze aan dezelfde universiteit ook de studie pedagogische wetenschappen (specialisatie leerproblemen) afgerond. Vervolgens is ze als promovenda verbonden geweest aan de afdeling leerproblemen van de Universiteit Leiden. In juni 2014 is ze gepromoveerd op het onderzoek Links between executive functions and early literacy and numeracy. Ze heeft als associate lector leiding gegeven aan het lectoraat Passend leraarschap en is nu lector inclusieve klassen met als speerpunt onderwijzen en leerkracht competenties. Ze doet dit binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Daarnaast is ze betrokken bij de master passend meesterschap van Radiant lerarenopleidingen.  

Publicaties 

Onderzoeksrapportages
 • De Ronde-Davidse, N.J., Boele-de Bruin, L. & Van den Broek, J. (2018). De draagkracht van leerkrachten om passend onderwijs te geven. Driestar hogeschool: Gouda.
 • De Vries, A.W., Veenstra, A.M., & de Ronde-Davidse, N.J. (2019). Ouderbetrokkenheid bij dyslexiebehandeling. Driestar hogeschool: Gouda.
 • De Ronde-Davidse, N.J., Aantjes, M.S., & De Jong, T.J.C. (2018). Onderzoek samenwerking zorg & onderwijs. Obadjaschool te Zwolle. Driestar hogeschool: Gouda.
 • Veenstra, A., De Vries, A.W., & De Ronde-Davidse, N.J. (2018). Welkomstgesprekken op het Wartburg college. Onderzoeksrapport. Driestar hogeschool: Gouda
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2018). Aanvullende notitie op het kengetallen onderzoek. Driestar hogeschool: Gouda.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2018). Notitie verklaren verschillen m.b.t. het realiseren van passend onderwijs. [bewerking van aanvullende notitie kengetallen onderzoek]. Driestar hogeschool: Gouda.
 • De Ronde-Davidse, N.J,. & Bulterman-Bos, J. (2017). Onderzoeksrapport regionale verschillen Berséba. Driestar hogeschool: Gouda.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Brochure good practices van passend onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Onderzoeksrapportage good practices van passend onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Wat leraren in het reguliere onderwijs kunnen leren van leraren in het speciaal (basis)onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Van Hartingsveldt, L.F. & De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Self efficacy en schoolvideo interactiebegeleiding. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Van Hartingsveldt, L.F., Mallegrom, C.P., Vreugdenhil, B., & De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Passend leraarschap en self-efficacy. Onderzoeksrapport van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de vakbekwaamheid van leraren in het primair onderwijs ten aanzien van passend onderwijs. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Van Klinken, L.D., De Muynck, A., & De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Met elkaar in gesprek over passend onderwijs. Handreiking voor bestuurs- en teamleden van christelijke basisscholen. Gouda: Driestar hogeschool.
Artikelen conferenties
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2018, July). A Christian faith perspective on inclusive education. Paper presented at the NICER Conference, England: Liverpool.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, July). The importance of Christian values for successful inclusive education. Paper presented at the NICER conference on Christianity, Education, and  Contemporary Culture , Canterbury, England.
Blogs Peer reviewed journals
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2019). Integrating faith and special education: A Christian faith approach to special education practice. Book review. International journal of Christianity and education, 23, 109-110. doi: 10.1177/2056997118813327 
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2015). Causal relations among executive functions and academic skills from preschool to end of first grade. English LInguistic Research, 4, 49-60. DOI: 10.5430/elr.v4n1p49.
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., Shaul, S., & Bus, A. G. (2014). A twin-case study of developmental number sense impairment. Cognitive Neuropsychology, 31, 221-236. doi: 10.1080/02643294.2013.876980
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2014). Explaining common variance shared by early numeracy and literacy . Reading and Writing, 27, 631-648. doi: 10.1007/s11145-013-9465-0
 • Davidse, N. J., Bus, A. G., & de Jong, M. T. (2011). Cognitive and environmental predictors of early literacy skills. Reading and Writing, 24, 395-412. doi: 10.1007/s11145-010-9233-3 
Submitted
 • De Ronde-Davidse, N.J., Dekker, T., & De Muynck, A. (submitted). A Christian faith perspective on inclusive education. Evidence informed good practices.
Nederlandse vakbladen
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2018). Passend onderwijs onder de loep. Radix, 44 (4), 320-331
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2018). Samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp: lust of last? DRS magazine, 47 (4), 42-44.
 • De Bruijn, A., Van Dalen, L., & De Ronde-Davidse, N.J. (2018). Meer werkplezier door minder werkdruk. 19 februari 2018
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Self-efficacy: yes we can? DRS magazine, 46 (4), 44-49.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Thema passend onderwijs. Interview. DRS magazine, 46(6), 16-21.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Over teamcultuur en passend onderwijs. Van individueel leren naar  met elkaar leren. DRS magazine, 46 (11),44-47.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Van individueel naar met elkaar leren. Over teamcultuur en passend onderwijs. DRS magazine, 44, 44-47.
 • Van Hartingsveldt, L.F., Mallegrom, C.P., De Ronde-Davidse, N.J. (2016). Self-efficacy van leraren belangrijk voor slagen van passend onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55, 10-16.
 • Visser, A., Van der Vliet, M.V., & De Ronde-Davidse, N.J.: Wat leraren in het reguliere onderwijs kunnen leren van leraren in het speciaal (basis)onderwijs. Didactief online [21 augustus 2015]
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Inclusief denken versus inclusief handelen. De grenzen van de leraar binnen passend onderwijs. DRS magazine, 44, 44-47.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2015). Hoe en in welke mate beïnvloeden executieve functies de vroege lees- en rekenontwikkeling? Tijdschrift voor Orthopedagogiek (54), 195-199.
 • Bus, A. G., Davidse, N. J., & de Jong, M. T. (2012). Snel afgeleide kleuters lopen risico op leerachterstand. Meer aandacht voor executieve functies in vroege interventies. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 5, 20-23.
 • Davidse, N. J., de Jong, M. T., & Bus, A. G. (2010). De invloed van executieve functies op de vroege leesontwikkeling. Sardes Speciale Editie, 9, 28-33.
Presentaties
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, april). Inclusieve teamcultuur: yes we can? Congres de staat van het onderwijs. Inspectie van het onderwijs: Utrecht.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, juni). Vorming en leeropbrengsten. Gelijke kansen creëren d.m.v. instructie en feedback. Presentatie VPCO Tholen.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017, juli). Christian values and inclusive education. NICER conference on Christianity, Education, and Contemporary Culture. Canterbury, England.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016, september). Leerkracht self-effiacy. Studiedag reformatorisch samenwerkingsverband Berséba.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016, oktober).Bijdrage lectoraat passend leraarschap studiedag           onderwijsadvies. Driestar educatief: Gouda.
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2016, november). Inclusieve teamcultuur, samen denken, leren en doen. Symposium passend onderwijs. Driestar educatief: Gouda.
Boeken
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Zorglast verlichten, draagkracht vergroten. Lectorale rede. Gouda: Driestar hogeschool.
 • Davidse, N.J. (2014). Links between executive functions and early literacy and numeracy. Leiden University.
Opinieartikelen  
 • De Ronde-Davidse, N.J., De Jong, T.J.C., & Aantjes, M.S.: Regel samenwerking tussen onderwijs en zorg vooral lokaal. Reformatorisch dagblad [22 maart 2018].
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Passend onderwijs vraagt tijd, bevlogenheid en nuchterheid. Reformatorisch dagblad [12 juni 2018].
 • De Ronde-Davidse, N.J. (2017). Interview themanummer Elsevier: Reflectie helpt bij passend onderwijs. Bijlage Elsevier [maart 2017].
 • De Ronde-Davidse, N.J. & Van de Broek, J. (2017). Toewerken naar inclusief onderwijs is recht en plicht. Reformatorisch dagblad [29 april 2017]
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Werkdruk, meer dan te weinig handen in de klas. Nederlands Dagblad  [17 mei 2017]
 • De Ronde-Davidse, N.J.: Klas met wel erg veel verschillen. Nederlands Dagblad [1 juli 2016]
 • De Ronde-Davidse, N.J. & De Muynck, B.: Burgerschapsvorming urgente taak voor christelijk onderwijs. [16 maart 2016]