Curriculum vitae Lennart Visser

Dr. L.B. (Lennart) Visser is regisseur onderzoekscentrum en course director masteropleidingen bij Driestar educatief.
 

Lennart Visser (1977) begon zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs. In zijn laatste jaar aan de academie voor lichamelijke opvoeding begon hij als leraar lichamelijke opvoeding aan het Wartburg College, locatie Marnix in Dordrecht. In 2003 begon hij als lerarenopleider bewegingsonderwijs op de pabo op Driestar hogeschool. Op Driestar hogeschool ontwikkelde hij zijn vaardigheden en kennis verder als lerarenopleider, onderwijskundige, curriculumontwikkelaar, projectleider en onderzoeker. In 2012 werd hij course director van de professionele masteropleidingen.

Na zijn afstuderen als docent bewegingsonderwijs studeerde hij in deeltijd Pedagogiek en de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam. In 2008 behaalde hij zijn masters onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. In zijn baan bij Driestar hogeschool nam zijn interesse in het coachen en begeleiden van leer- en reflectieprocessen van studenten sterk toe.

In 2012 startte hij zijn promotietraject aan de VU onder begeleiding van prof. dr. Korthagen. In 2013 ontving hij de ‘Promotiebeurs voor Leraren’ voor zijn promotieproject van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit project werd begeleid door prof. dr. Martijn Meeter (promotor), prof. dr. Judith Schoonenboom (promotor), en prof. dr. Fred Korthagen (co-promotor). Tijdens zijn promotietraject presenteerde hij zijn bevindingen op zowel nationale- als internationale conferenties. Op 23 januari 2020 ontving hij de doctorsgraad aan de Vrije Universiteit.

Vanaf zomer 2020 is hij binnen het onderzoekcentrum van Driestar educatief als regisseur verantwoordelijk voor het onderzoekscentrum en de rol van onderzoek binnen Driestar educatief.

Recente publicaties 
Voor een overzicht van alle publicaties zie www.studie-uitstelgedrag.nl/publicaties   

Wetenschappelijke publicaties
 • Visser, L.B. (2019). Academic Procrastination among First-year Student Teachers (doctoral dissertation). Vrije Universiteit Amsterdam. Link naar proefschrift
 • Visser, L., Korthagen, F. A. J., & Schoonenboom, J. (2018). Differences in learning characteristics between students with high, average, and low levels of academic procrastination: Students’ views on factors influencing their learning. Frontiers in Psychology, 9: 808. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00808
 • Visser L., Schoonenboom, J., & Korthagen, F.A.J. (2017). A Field Experimental Design of a Strengths-Based Training to Overcome Academic Procrastination: Short- and Long-Term Effect. Frontiers in Psychology, 8, 1949. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01949
 • Visser, L.B., Korthagen, F.A.J., & Schoonenboom, J. (2015). De invloed van intrapersoonlijke factoren op studieresultaten van eerstejaars pabostudenten en de mediĆ«rende rol van academisch uitstelgedrag. Pedagogische StudiĆ«n, 92(6), 394-412. Link naar publicatie
Semi-wetenschappelijke/praktijkgerichte publicaties
 • Visser, L., Korthagen, F & Nuijten, E. (2020). De student aan het roer: Zelfmanagement bij leren. Th&ma Hoger Onderwijs, 20(3), 54-60. Link naar publicatie
 • Korthagen, F.A.J., Visser, L. & Schoonenboom, J. (2019). Uitstelgedrag? Aan het werk! Didactief, 49(5), 30-31. Link naar publicatie
 • Visser, L.B., Korthagen, F.A.J., & Schoonenboom, J. (2015). Een cursus Krachtgericht Studeren: Leren omgaan met studie-uitstelgedrag op basis van de positieve psychologie. Tijdschrift voor Positieve Psychologie, 1(1), 67-72. Link naar publicatie
 • Ruit, P. , Visser, L.B., Korthagen F. A. J. (2014). Oog hebben voor elkaar en elkaar waarderen. Mensenkinderen, tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs, 141, 31-33. Link naar publicatie
 • Ruit, P. & Visser, L.B. (2013). De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs. De Cascade, 24, 17-19. Link naar publicatie
Workshops/presentaties
 • Visser, L.B. (7 oktober 2020). Het promotietraject. Workshop via Zoom gehouden
 • Visser, L.B. (presenter), Korthagen, F. A. J., & Schoonenboom, J. (2019, July). Differences in learning characteristics between students with high, average, and low procrastination. Presentation at the 11th Biennial Procrastination Conference, Sheffield, United Kingdom.
 • Visser, L.B. (presenter),  Korthagen, F. A. J., & Schoonenboom, J. (2019, April 6). A strengths based training to overcome procrastination. Paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association, Toronto, Canada.
 • Visser, L.B. (2019, March 19). Aanstaande leraren leren krachtgericht omgaan met hun studie uitstelgedrag. Workshop presented at Velon-congres, Breda.
 • Visser, L.B. (2018, November 14). Krachtgericht Promoveren. Workshop presented at the NWO Laureatendag, Utrecht.
 • Visser, L.B. & Korthagen, F.A.J. (2018, October 31). Krachtgericht leren omgaan met studie
 • uitstelgedrag. Workshop presented at the NRO conference, Utrecht.
 • Visser, L.B.(presenter), Schoonenboom, J., & Korthagen, F. A. J. (2018, June 23). A strengths based training to overcome procrastination. Paper presented at the European Conference on Positive Psychology, Budapest, Hungary.
 • Visser, L.B. (2018, June 13). A strengths-based training to overcome procrastination. Oral presentation presented at the yearly staff meeting day of
 • Visser, L.B. & Postma, A. (2018, March 14). Het organiseren van een internationale studiereis op masterniveau: Ervaringen, do’s en don’ts. Conferentie Professionele Masters: Internationalisering: open and connected!, Velp, The Netherlands.
Reviewer voor wetenschappelijke tijdschriften
 • Reviewer voor international journal Learning and Individual Differences. Zie: https://ees.elsevier.com/leaind/ 
 • Reviewer voor international journal Frontiers in Psychologie. Zie: https://www.frontiersin.org/journals/psychology
 • Reviewer voor International Journal of Christian Education. Zie: https://journals.sagepub.com/home/ice