Curriculum vitae Jan van Doleweerd

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd is docent Godsdienst aan Driestar Hogeschool en (associate) lector voor het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs.

Jan van Doleweerd (1961) volgde zijn eerste studie aan de Pedagogische Academie De Driestar te Gouda en begon zijn loopbaan in het basisonderwijs (1982). In 1985 maakte hij de overstap naar de schoolbegeleidingsdienst Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS), voorloper van Driestar educatief. Naast zijn werk studeerde hij aan het Seminarium voor Orthopedagogiek te Zeist (1982-1984) en de Nutsacademie (sociale pedagogiek) te Rotterdam (1984-1989). In 1991 startte hij met een theologische opleiding voor godsdienstonderwijs en pastoraal werk aan de Theologische Hogeschool Johannes Calvijn te Ede. De studie werd in 2003 afgesloten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met een doctoraalexamen (cum laude) in de missiologie en in 2012 met een dissertatie over een bijbels-hermeneutisch onderwerp: het zelfgetuigenis van de Bijbel.
 
Nadat hij tijdelijk van 1989-1991 reeds voor het Nederlands onderwijs werkte in Nigeria verruilde hij in 1994 de onderwijsbegeleiding voor de zending. Hij werkte van 1995 tot 2005 als theologisch toeruster en evangelist in Ecuador voor de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) en was voor deze organisatie vanaf 2005 in Nederland werkzaam als missioloog en toeruster. Hij was van 2005 tot en met 2012 tevens verbonden aan de Hogeschool van de Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten en tweede en later eerste voorzitter van het bestuur van de Rehoboth basisschool te Zeist.
 
In 2012 werd hij opnieuw uitgezonden als theologisch docent voor de bachelor- en masteropleiding ‘Johanes Calvin’ op Bali, Indonesië. Hij werkte tot 2017 als lecturer in diverse theologische vakken en was voorzitter van de commissie kwaliteitsbewaking en begeleider van diverse onderwijsvernieuwingen.
 
Vanaf zijn repatriëring in 2017 is hij verbonden aan Hogeschool de Driestar, als docent Godsdienst en coördinator van de module Religious Education in de Master of Christian Education en sinds augustus 2020 als (associate) lector voor PC-GVO in samenwerking met het onderzoekscentrum van Driestar educatief.
 
Tussen 1985 en 1995 publiceerde hij regelmatig in De Reformatische School en werkte hij o.a. mee aan de totstandkoming van de methode Engels voor het basisonderwijs Your Own English.
 
Hij gaf masterclasses, seminars en lezingen over theologische, bijbels-hermeneutische en godsdienst-pedagogische onderwerpen binnen en buiten Nederland (o.a. in Ecuador, Cuba, Albanië, Zuid-Oost Azië en Indonesië).
 
Tussen 2009 en 2019 schreef hij tientallen artikelen over apologetische onderwerpen en praktisch-theologische thema’s in het Reformatorisch Dagblad en werkte hij mee aan diverse meditatieve dagboeken (zie linkedin.com/in/jhvdoleweerd).
 
Vanaf 2012 maakt hij deel uit van de redactie van Labarum Academic, theologische thema’s van uitgeverij De Banier en is hij Advisor in het Editorial Committee Journal of Theology 'Tri Sola  (STT Johanes Calvin Bali, Indonesia). 


Recente wetenschappelijke en semi wetenschappelijke publicaties 

 • In voorbereiding: Kunz, A. & Van Doleweerd, J.H. (augustus 2021). Opdat zij hun hoop op God stellen. Stapstenen voor de godsdienstige vorming van kinderen. De Banier.
 • Doleweerd, J.H. van (pembimbing) (2020). Ajaran Sehat. Model pembelajaran Dogmatika Reformed bagi Mahasiswa/i Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Tomo 1-6. Denpasar: STTJC.
 • Burg, E. van, Doleweerd, J.H. van, Kroneman (2018). Bewogen met de wereld. Bijbelse kernwoorden voor missionaire theologie. De Banier.
 • Doleweerd, J.H. van (2014). Dauw op de aarde. De zending van de kerk in de wereld. De Banier
 • Doleweerd, J.H. van (2013). Gids voor Bijbellezers. De Banier.
 • Doleweerd, J.H. van. (2012). Viva Vox Dei. Over de betekenis van de autopistie van de Schrift voor zending en Schriftuitleg in de gereformeerd bevindelijke traditie. (dissertatie) De Banier.
 • Doleweerd, J.H. van (red.) (2006). Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in bijbels perspectief. Den Hertog.


Recente artikelen/lezingen

 • Doleweerd, J.H. van (2020). Met alle heiligen. Zending als onderwijs van het Evangelie. ZGG Afscheidssymposium Achter de schermen. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NN9dzikLX-I&feature=youtu.be
 • Doleweerd. J.H. van, (2019). Geestelijke strijd in wereldperspectief: In: Campen, M., Hoek J., Paul, M.J. (Red.). Geestelijke strijd, toen en nu. Weerbaar in Gods wapenrusting. Groen, 88 - 104.
 • Doleweerd, J.H. van (2017). Tindakan khusus dari teologi reformed mengenai pandangan dunia. In: Sinar Reformasi. Jurnal Teologi & pastoral STT Reformasi Wamena. Vol. 1, Nomor 1, 128-139.
 • Doleweerd, J.H. van (2017), Theologisch onderwijs in de wereldkerk. In: J.H.. Kooijman & P.C. van Olst (red.), Onverhinderd. De voortgang van het Evangelie in de wereld. ZGG, 240-245.
 • Doleweerd, J.H. van (2017). Bijbellezen tussen de culturen. In: J.H.. Kooijman & P.C. van Olst (red.), Onverhinderd. De voortgang van het Evangelie in de wereld. ZGG, 342-246.
 • Doleweerd, J.H. van (2017). De ontwikkeling van het vak missiologie. In: J.H.. Kooijman & P.C. van Olst (red.), Onverhinderd. De voortgang van het Evangelie in de wereld. ZGG, 401-405.
 • Doleweerd, J.H. van (2017). Theologisch onderwijs in de wereldkerk. In: J.H.. Kooijman & P.C> van Olst (red.), Onverhinderd. De voortgang van het Evangelie in de wereld. ZGG, 240-245.
 • Doleweerd, J.H. van (2016). Penuntun Hermeneutika Untuk Membaca Kitab Suci. In: STT JC Jurnal Teologi Tri Sola, Vol. 2 Nomor 2, 204-221.
 • Doleweerd, J.H. van (2016). Bagaimana istilah Missio Dei Mendukung Tugas mis gereja. In: STT JC Jurnal Teologi Tri Sola, Vol. 2 Nom. 1, 7-28.
 • Doleweerd, J.H. van (2016). The contribution of reformed theology to hermeneutics. In: Jurnal Verbum Christi, Vol. 3, Nom. 2, 214-233.
 • Doleweerd, J.H. (2015) Misi gereja bersumber di dalam seluruh Alkitab. In: STT JC Jurnal Teologi Tri Sola, Vol. 1 Nomor 1,41-64.
 • Doleweerd, J.H. van.  (2015). The living Voice of the dead to the dead. In: Hans Snoek (eds). Love with the Bible and its ordinary readers. Hans de Wit and the intercultural Bible reading Project.  Institute of Mennonite Studies, 103-112.
 • Doleweerd, J.H. van (2010). Zending is Gods zending. In: H. van den Belt (e.a.), Evangelisch en reformatorisch: een wereld van verschil? Goudriaan.