Curriculum vitae Bram de Muynck

Dr. A. (Bram) de Muynck is lector Christelijk leraarschap bij Driestar educatief.

Bram de Muynck (1961) studeerde pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was een aantal jaren als orthopedagoog werkzaam, verwierf de registraties orthopedagoog OG, GZ- en Klinisch psycholoog en gaf leiding aan de afdeling hulpverlening van de voormalige begeleidingsdiensten BGS en DGS. Hij promoveerde in 2008 aan de Vrije universiteit op de dissertatie ‘Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs’ (promotoren Prof. Siebren Miedema, Prof. Cok Bakker en Prof. Adrie Smaling). Vanaf 1 september 2003 is hij als lector verbonden aan Driestar hogeschool, aanvankelijk op het thema ‘Onderwijs en identiteit’ en vanaf 2012 op het thema ‘Christelijk leraarschap’. In het huidige onderzoekscentrum ‘Christelijk leraarschap’ van Driestar educatief is hij lector op het domein ‘Persoonsvorming en identiteit’. Hij is docent in de opleiding Master en innoveren. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan de vormgeving van de internationale track Christian education. Sinds 1 september 2016 is hij tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar op de Driestar-leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ gevestigd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij is als regional editor verbonden aan het International Journal of Christianity and Education (SAGE).
 

Recente publicaties

 • Muynck, A. de (2020). Thuis zijn in de kerk. Handelingen 47 (3), 35-43.
 • Muynck, A. de & Murre, P.M. (2020). Inleiding op de vertaling van On Christian Teaching. In D.I. Smith, Geloven in lesgeven. Didactiek als christelijke praktijk. (pp. 7-14). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • Muynck, A. de & Murre, P.M. (2020). Er is geen recept voor christelijk onderwijs. Sophie (10)4, 38-43.
 • Muynck, A. de (2020). Practical Theology and Religious Education in the Netherlands. In: Thomas Schlag & Bernd Schröder, Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen. Leipzig: Evangelische Verlags Anstalt, pp. 231 – 244. (Veröffentlichungen der wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (VWGTH), Band 60.
 • Muynck, A. de & Visser-Vogel, E. (2020). A Christian perspective on personhood formation:  theological premises in dialogue with theoretical frameworks. Journal of Research on Christian Education. DOI: 10.1080/10656219.2020.1767010
 • Muynck, A. de (2020). Vergeving: een kwestie van opvoeding? In E. Peels (red). Vergeving. Verkenningen rondom een delicaat thema. Apeldoorn: TUA (Apeldoornse studies), pp. 109-120.
 • Visser-Vogel, E. & Muynck, A. de (2019). Hier ben ik. Een christelijk perspectief op persoonsvorming. Apeldoorn: De Banier.
 • Muynck, A. de (2019). How the study of classical pedagogues can evoke and strengthen professional virtues. International Journal of Education and Christianity (23)3, 1-15. DOI: 10.1177/2056997119865564.
 • Markus, J.J., Bertram-Troost, G.D., Kock, A. de, De Muynck, A. de, Barnard, M. (2019). Stimulating inquisitiveness: Teachers at orthodox Protestant schools about their roles in religious socialization. Religious Education. DOI: 10.1080/00344087.2019.1581874
 • Muynck, A. de, Vermeulen, H. & Kunz, A. (2019). A keresztyén pedagógia Esszenciája. Rövid áttekintés. Ábrám Tibor és Szontagh Pál kísérő tanulmányával. Published by the Hungarian Reformed School Trust, Budapest, in cooperation with Driestar Educatief and ACSI.
 • Muynck, A. de, Vermeulen, H. & Kunz, A. (2018). The Essence of Christian Education. A concise school pedagogy. Gouda: Driestar Educatief (in partnership with ACSI).
 • Muynck, A. de (2018). Gids en Pelgrim. Profiel van de christelijke leraar. Apeldoorn: De Banier.
 • Muynck, A. de, Ruit, P. & Kraaiveld, A. (2018). Teacher training in the Netherlands. In: K.G. Karras, G. Mavroides & C.C. Wolhuter (eds). International Handbook of Teachers Training (Second Edition). Nicosia: HM Studies, pp. 513-529.
 • Walt, J.L. van der, Muynck, A. de, Broer, N.A., Wolhuter, C.C. & Potgieter, F. (2018). The need for, and possibility of a Christian Forgiveness Education in schools. Journal of research on Christian Education (27)1, 101-108, Doi 10.1080/10656219.2018.1446854.
 • Broer, Nico A., Muynck, A. de, Walt, Ferdinand J. Potgieter, Johann L. van der Walt, Charl C.W. Wolhuter (2018). Onderwijs vraagt gastvrijheid. HTS Teologiese Studies/Theological Studies 74(4), 4859. https://doi.org/10.4102/hts.v74i4.4859
 • Laura Boele–de Bruin & Bram de Muynck (2018). Exploring the professional ideals of Christian teachers from conservative Christian schools in the Netherlands. Journal of Christianity & Education (22)1, 8-22. DOI: 10.1177/2056997117740367
 • Markus, J.J., De Kock, A., De Muynck, A., Bertram-Troost, G.D. & Barnard, M. (2018). How cohesion matters: Teachers and their choice to work at an orthodox Protestant school. Journal of school choice (12)4, 567-587. doi.org/10.1080/15582159.2018.1437313
 • Muynck, A. de, Koot-Dees, D. van de (2017). Vorming en verbeelding. Over beeldgebruik in de kerkelijke vormingspraktijk. Theologia Reformata 60(4), 398-406.
 • Muynck, A. de (2017). Christelijke pedagogiek, bestaat het? Radix (43)3, 120-131.
 • Muynck, A. de (2017). Dit werk is van mij en niet van een ander. De betekenis van roeping in het schoolleiderschap. Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 44/1, 7-17 [This work is mine and not of another person. The significance of ‘calling’ in school leadership].
 • Zee, Th. Van der & Muynck, A. de (2017). Richting en ruimte geven vanuit een innerlijk kompas.
 • Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 44/1, 3-6. [Directing and giving space out of an inner compass]
 • Broer, N.A. & Muynck, A. de (2017). Tolerant leraarschap. Het zichtbaar maken van tolerantie bij aanstaande leraren. In: Exalto, J. (red). De multiculturele refoschool. Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme. Apeldoorn: Labarum Academic, pp 57 – 78.
 • Hanes, P. & De Muynck, A. (2017). Deification of technology and the dignity of the human person. Scopus, Scientific letters of the University of Zilna, 2017/1, 121-125. http://www.uniza.sk/komunikacie/archiv/2017/1/1_2017en.pdf  ISSN 1335-4205
 • De Muynck, A., Vos, P.H., Hoogland, J., Van der Stoep, J. (2017) A Distinctive of Christian Higher Education: Educating for Vocation. Christian Higher Education 16/1–2, 1–8 http://dx.doi.org/10.1080/15363759.2017.1251151
 • Muynck, A. de & Reijnoudt, W. & Spruijt-de Kloe (2017). Mapping practices of Christian education: Toward a framework of contextual differences around the globe. International Journal of Education and Christianity. http://ice.sagepub.com/ DOI: 10.1177/2056997116671328
 • De Muynck, A. de (2016). Tijd voor verlangen. Persoonsvorming als toetssteen van bevindelijke pedagogiek. Oratie Theologische Universiteit Apeldoorn. Nummer 68 in de Reeks Apeldoornse Studies. Apeldoorn: TUA. De oratie is te bestellen bij de TUA-webshop: https://www.tua.nl/nl/p/tijd-voor-verlangen.
 • Muynck, A. de (2016). Refugees, Education and Christianity in Europa. Editorial. International Journal of Christianity and Education, 20/2, 85-89.
 • N.A. Broer, A. de Muynck, F.J. Potgieter, J.L. van der Walt, C.C. Wolhuter (2016). Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in opleiding. Original Research, in Hogere Teologiese Studies, Volume 72, Issue 3, 2016. [Measuring religious tolerance among student teachers]
 • Muynck, A. de (2016). Over varkens en het paard van Troye. Bespreking Advies Onderwijsraad over Brede Onderwijskwaliteit. DRSMagazine, 45/9, 46-49.
 • Muynck, A. de (2016). Gezag dat je hebt en moet krijgen. In: H. Vermeulen, Gids volg het spoor. Gouda: Driestar Educatief, pp. 13-17. [Authority to have and to receive]
 • Muynck, A. de (2016). De dagopening: een deur naar betekenissen. In: H. Vermeulen, Gids volg het spoor. Gouda: Driestar Educatief, pp. 45-51. [Day opening: door to meaning-giving]
 • Reijnhoudt-Klein, W., Spruyt-De Kloe, M. & Muynck, A. de (2016). Christelijke onderwijspraktijken in verschillende landen. In: Vermeulen, H. (red.), Gids volg het spoor. Gouda: Driestar Educatief, pp. 67-73. [Practices of christian education in different countries]
 • Muynck, A. de (2016). Pelgrimage. Christelijk leraarschap tussen roeping en vreemdelingschap. Eindrapport lectoraat Christelijk leraarschap. Gouda: Driestar Educatief. [Pelgrimage. Christian teaching between calling and being a foreigner]
 • Muynck, A. de & Kunz, A.J. (2015). Het Christelijk mensbeeld en het curriculum van de toekomst. DRS-Magazine, 44/5 (mei 2015), 20-25 [Christian antropology in the curriculum of the future]
 • Muynck, A. de (2015). Het opvoedingsdoel van Monica DRS. DRS-magazine, 44/8 (oktober 2015), 44-47. [Monica’s ideal of education]
 • Van der Walt, J.L., Potgieter, F.J., Wolhuter, C.C., de Muynck, B & Broer, N.A. (2015), ‘Die stand van interreligieuse yoleransie by ‘n groep Suid-Afrikaanse onderwysstudente’, KOERS — Bulletin for Christian Scholarship 80(2)
 • Bram de Muynck, Siebren Miedema & Ina ter Avest (2014). Education and Religion in the Netherlands In: Wolhuter, C. & De Wet, C. (ed). International comparative perspectives on religion and education. Bloemfontein: SunPress,  pp.107-125
 • Broer, N.A., Muynck, A. de, Potgieter, F.J., Wolhuter, C.C., Walt, J.L. van der (2014). Measuring religious tolerance among final year education students. International Journal for Religious Freedom 7(1/2): 77-97.