Curriculum vitae Bram de Muynck

Dr. A. (Bram) de Muynck is lector Christelijk leraarschap bij Driestar educatief.

Bram de Muynck (1961) studeerde pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was een aantal jaren als orthopedagoog werkzaam, verwierf de registraties orthopedagoog OG, GZ- en Klinisch psycholoog en gaf leiding aan de afdeling hulpverlening van de voormalige begeleidingsdiensten BGS en DGS. Hij promoveerde in 2008 aan de Vrije universiteit op de dissertatie ‘Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs’ (promotoren Prof. Siebren Miedema, Prof. Cok Bakker en Prof. Adrie Smaling). Vanaf 1 september 2003 is hij als lector verbonden aan Driestar hogeschool, aanvankelijk op het thema ‘Onderwijs en identiteit’ en vanaf 2012 ‘Christelijk leraarschap’. Hij is docent en academic dean van de opleiding Master en innoveren, en (gast)docent begeleidingskunde aan verschillende opleidingen. Sinds 1 september 2016 is hij tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar op de Driestar-leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ gevestigd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De inauguratie vond plaats op 2 december 2016.  

Recente publicaties 

 • De Muynck, A., Vos, P.H., Hoogland, J., Van der Stoep, J. (2017) A Distinctive of Christian Higher Education: Educating for Vocation. Christian Higher Education 16/1–2, 1–8 http://dx.doi.org/10.1080/15363759.2017.1251151
 • Muynck, A. de & Reijnoudt, W. & Spruijt-de Kloe (2017). Mapping practices of Christian education: Toward a framework of contextual differences around the globe. International Journal of Education and Christianity. http://ice.sagepub.com/ DOI: 10.1177/2056997116671328
 • De Muynck, A. de (2016). Tijd voor verlangen. Persoonsvorming als toetssteen van bevindelijke pedagogiek. Oratie Theologische Universiteit Apeldoorn. Nummer 68 in de Reeks Apeldoornse Studies. Apeldoorn: TUA
 • Muynck, A. de (2016). Refugees, Education and Christianity in Europa. Editorial. International Journal of Christianity and Education, 20/2, 85-89.
 • N.A. Broer, A. de Muynck, F.J. Potgieter, J.L. van der Walt, C.C. Wolhuter (2016). Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in opleiding. Original Research, in Hogere Teologiese Studies, Volume 72, Issue 3, 2016. [Measuring religious tolerance among student teachers]
 • Muynck, A. de (2016). Over varkens en het paard van Troye. Bespreking Advies Onderwijsraad over Brede Onderwijskwaliteit. DRSMagazine, 45/9, 46-49.
 • Muynck, A. de (2016). Gezag dat je hebt en moet krijgen. In: H. Vermeulen, Gids volg het spoor. Gouda: Driestar Educatief, pp. 13-17. [Authority to have and to receive]
 • Muynck, A. de (2016). De dagopening: een deur naar betekenissen. In: H. Vermeulen, Gids volg het spoor. Gouda: Driestar Educatief, pp. 45-51. [Day opening: door to meaning-giving]
 • Reijnhoudt-Klein, W., Spruyt-De Kloe, M. & Muynck, A. de (2016). Christelijke onderwijspraktijken in verschillende landen. In: Vermeulen, H. (red.), Gids volg het spoor. Gouda: Driestar Educatief, pp. 67-73. [Practices of christian education in different countries]
 • Muynck, A. de (2016). Pelgrimage. Christelijk leraarschap tussen roeping en vreemdelingschap. Eindrapport lectoraat Christelijk leraarschap. Gouda: Driestar Educatief. [Pelgrimage. Christian teaching between calling and being a foreigner]
 • Muynck, A. de & Kunz, A.J. (2015). Het Christelijk mensbeeld en het curriculum van de toekomst. DRS-Magazine, 44/5 (mei 2015), 20-25 [Christian antropology in the curriculum of the future]
 • Muynck, A. de (2015). Het opvoedingsdoel van Monica DRS. DRS-magazine, 44/8 (oktober 2015), 44-47. [Monica’s ideal of education]
 • Van der Walt, J.L., Potgieter, F.J., Wolhuter, C.C., de Muynck, B & Broer, N.A. (2015), ‘Die stand van interreligieuse yoleransie by ‘n groep Suid-Afrikaanse onderwysstudente’, KOERS — Bulletin for Christian Scholarship 80(2)
 • Bram de Muynck, Siebren Miedema & Ina ter Avest (2014). Education and Religion in the Netherlands In: Wolhuter, C. & De Wet, C. (ed). International comparative perspectives on religion and education. Bloemfontein: SunPress,  pp.107-125
 • Broer, N.A., Muynck, A. de, Potgieter, F.J., Wolhuter, C.C., Walt, J.L. van der (2014). Measuring religious tolerance among final year education students. International Journal for Religious Freedom 7(1/2): 77-97. 
Volledige publicatielijst op te vragen bij het onderzoekscentrum.