Webinar grip op gedrag: de positieve invloed vanuit school 18 mei 2021

Op 15 juni organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Grip op gedrag’. Tijdens dit webinar gaan Albert de Vries en Neely Anne de Ronde in op de invloed die je als onderwijsprofessional hebt op gedrag van leerlingen. Alle directeuren, ib’ers, leerkrachten, orthopedagogen en ambulant begeleiders uit het PO en VO en andere betrokkenen op het gebied van passend onderwijs: van harte welkom.

Hoe reageer je op leerlingen die gedragsproblemen laten zien? Helpt een time-out? Heeft straffen wel zin? Wat werkt het beste? Is er voor elk probleem een andere aanpak nodig? Wat als het allemaal niet lijkt te werken? Allemaal vragen die je bezig kunnen houden als je met gedragsproblemen in de klas te maken hebt.

In dit webinar gaan Albert de Vries en Neely Anne de Ronde in op de invloed die je als onderwijsprofessional hebt op gedrag van leerlingen. Vanuit een handelingsgerichte benadering en praktijkgericht onderzoek dat ze op dit moment doen, laten ze zien waar het op aankomt in de klas. Er is aandacht voor preventief werken, sensitief-responsief reageren, het bieden van emotionele ondersteuning en voor samenwerking met ouders. Er is ook ruimte om via de chat vragen te stellen. 

Sprekers

Dit webinar wordt verzorgd door dr. Neely Anne de Ronde-Davidse (tot 1 mei verbonden aan Driestar educatief als lector inclusieve klassen, per 1 mei directeur passend onderwijs SWV PPO Hoeksche Waard) en Albert de Vries (GZ-psycholoog en onderzoeker binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief).   

Datum

Op 15 juni van 16.00-17.00 uur online via Teams. 

Aanmelden 

Je kunt je hier aanmelden voor dit webinar. Op de maandag voorafgaand aan het webinar (13 juni) ontvang je een link om deel te kunnen nemen.   

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.