Webinar grip op gedrag: de positieve invloed vanuit school 18 mei 2021

Op 15 juni organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Grip op gedrag’. Tijdens dit webinar gaan Albert de Vries en Neely Anne de Ronde in op de invloed die je als onderwijsprofessional hebt op gedrag van leerlingen. Alle directeuren, ib’ers, leerkrachten, orthopedagogen en ambulant begeleiders uit het PO en VO en andere betrokkenen op het gebied van passend onderwijs: van harte welkom.

Hoe reageer je op leerlingen die gedragsproblemen laten zien? Helpt een time-out? Heeft straffen wel zin? Wat werkt het beste? Is er voor elk probleem een andere aanpak nodig? Wat als het allemaal niet lijkt te werken? Allemaal vragen die je bezig kunnen houden als je met gedragsproblemen in de klas te maken hebt.

In dit webinar gaan Albert de Vries en Neely Anne de Ronde in op de invloed die je als onderwijsprofessional hebt op gedrag van leerlingen. Vanuit een handelingsgerichte benadering en praktijkgericht onderzoek dat ze op dit moment doen, laten ze zien waar het op aankomt in de klas. Er is aandacht voor preventief werken, sensitief-responsief reageren, het bieden van emotionele ondersteuning en voor samenwerking met ouders. Er is ook ruimte om via de chat vragen te stellen. 

Sprekers

Dit webinar wordt verzorgd door dr. Neely Anne de Ronde-Davidse (tot 1 mei verbonden aan Driestar educatief als lector inclusieve klassen, per 1 mei directeur passend onderwijs SWV PPO Hoeksche Waard) en Albert de Vries (GZ-psycholoog en onderzoeker binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief).   

Datum

Op 15 juni van 16.00-17.00 uur online via Teams. 

Aanmelden 

Je kunt je hier aanmelden voor dit webinar. Op de maandag voorafgaand aan het webinar (13 juni) ontvang je een link om deel te kunnen nemen.   

Meer nieuws