Webinar Graag traag onderwijs op 24 oktober 12 september 2023

Op dinsdag 24 oktober organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief een webinar met de titel ‘Graag traag onderwijs’.

In dit webinar gaan Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek, en Willemieke Reijnoudt, regisseur onderzoekscentrum, met de deelnemers in gesprek over dit thema.
 
Datum   
Dinsdag 24 oktober van 16.00-17.00 uur. 
 
Over het webinar
In de lessen op scholen moet er heel veel gebeuren. Het lesboek is er niet voor niets en er wordt van docenten veel verwacht. Het lesprogramma zit vol, overvol vaak. Dat is nadelig voor de kwaliteit van het leren van leerlingen en ook voor de werkdruk van leraren.

Teveel moeten en doen in te weinig tijd is slecht voor de vorming van leerlingen, ook in christelijke zin. In dit webinar zoomen we daarom in op het eerste ontwerpprincipe van de didactische diamant: doe meer met minder. Traag onderwijs, ofwel slow education. Wat is het, waarom doet het ertoe en wat is er al dan niet christelijk aan? Na een korte beschouwing is er veel ruimte voor vragen.
 
Aanmelden   
Het webinar heeft al plaatsgevonden.

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.