Wat verstaan we onder schoolonderwijs?- deel 4 3 juni 2019

In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtegoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.


Auteurs zijn Bram de Muynck en Bram Kunz, met als redacteur Henk Vermeulen. In twaalf afleveringen geven ze een impressie van dit boek, iedere keer met behulp van een tekst. Dit keer enkele passages uit de inleiding op het vierde hoofdstuk ‘Christelijk leraarschap als pedagogische praktijk’.

Schoolonderwijs

‘In dit hoofdstuk bespreken we de vraag wat we verstaan onder christelijk onderwijs. In de titel hebben we dit nader gepreciseerd met schoolonderwijs. Onderwijs is niet persé voorbehouden aan het instituut school. In onze culturele context is dit echter wel de situatie waarin christelijk leraarschap voornamelijk gestalte krijgt. Daarom spreken we nadrukkelijk over schoolonderwijs.

Met de vraag naar de betekenis van dit schoolonderwijs doelen we dan niet zozeer op de juridische legitimatie, de vraag dus of er in het huidige onderwijsbestel al dan niet ruimte zou moeten zijn voor een christelijke school. (..) Het gaat ons om een inhoudelijke legitimatie. Als we ervan uitgaan dat er christelijke scholen zijn en mogen zijn, wat zijn daarbij dan de idealen die nagestreefd worden? Wat maakt de school tot een christelijke school? We veronderstellen dat de meeste gebruikers van dit boek in een dergelijke setting werken. Zij moeten zich tot de school als geheel verhouden.

Christelijk leraarschap

In onze opvatting is er echter ook sprake van een christelijk leraarschap als een christelijke leraar in een andere setting werkt. Ook in die situatie moet de leraar zich tot de identiteit van de school verhouden. We geven er in dit boek geen specifieke aandacht aan. Beschouwingen over deze situatie zijn te vinden in Edlin, The cause of Christian Education, 2014, pp. 293-309 en Van Brummelen, Walking with God in the classroom, 2009, pp. 259-274. In dit hoofdstuk staat de school als instituut centraal. Omdat de behandeling plaatsvindt in een boek over de praktijk van het leraarschap nemen we in de uitleg steeds het perspectief van de leraar. Bij de verkenning van de vraag naar de betekenis en taak van de christelijke school zullen we al snel ontdekken dat we allerlei verwante vragen moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag wat het bestaansrecht van een school is, van welke signatuur ook. Maar ook de vraag of de betekenis van een school altijd gelijk blijft. Kan het zo zijn dat de betekenis van een school van tijd tot tijd gerevitaliseerd moet worden?’

Tot zover een stukje tekst uit het vierde hoofdstuk. Omdat het handboek een leerboek zal worden voor masterstudenten, wordt er veel uitgelegd over missie en visie van de school, over identiteit en over de manier waarop christelijke leraren (opnieuw) commitment kunnen krijgen met de missie van de school. Als je een hoofdstuk wilt meelezen, stuur ons dan een e-mail. Inhoudelijke reacties worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Dit is deel 4 uit een serie berichten over het handboek. Je kunt deel 1deel 2 en deel 3 ook nog nalezen.

Meer nieuws

  • Prijsvraag Taalpunt NL

   Leerlingen die met Taalpunt NL werken, opgelet! Dit jaar maken we een nieuwe, christelijke methode Nederlands (de opvolger van Taalpunt NL). We zoeken een naam voor de nieuwe methode. En daar hebben we jou voor nodig! Verzin jij de beste naam en win jij daarmee €25,-?

  • Extra afleveringen Driestarjournaal

   De veelbekeken reeks van Bijbelvertellingen in het Driestarjournaal stopt met Pinksteren. Volgende week zijn er nog een aantal extra afleveringen in samenwerking met Woord en Daad.

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.