Relevante thema’s voor buitenlandse studenten 20 januari 2020

Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

Koppeling thema en pedagoog

In de canon worden studenten geconfronteerd met thema’s die uiteenlopen van het ontwikkelen van een christelijk pedagogische benadering (‘Developing a christian pedagogy’) tot het omvormen van de samenleving (Transforming society). De uitwerking verloopt volgens een min of meer vast patroon. Het leggen van een existentiële verbinding tussen het thema en de studenten heeft een spilfunctie. Daarom is er steeds een koppeling tussen het thema en een historische pedagoog van naam. De kennismaking verloopt via een narratieve introductie over een beslissende of exemplarische gebeurtenis uit het leven van de pedagoog, hiermee krijgt de kernvraag van het thema reliëf.

Close reading

Het inzetten van  close reading van bronteksten heeft dezelfde functie. Zo’n benadering daagt uit tot identificatie en maakt de pedagogen concrete spiegelfiguren of inspirerende voorbeelden. De keuze voor historische pedagogen doet door de afstand in de tijd studenten een vreemdheid en een ‘anders zijn’ ervaren dat vragen oproept, verrast en tot reflectie uitdaagt. Zo wordt bijvoorbeeld aan Van Koetsveld,  met zijn ‘idiotenschool’  de grondlegger van het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten, als spiegelgestalte bijna tastbaar wat de ‘formation of a Christian committed character’ inhoudt.  

De pedagogen

De Engelstalige Pedagogische Canon wordt in eerste instantie gebruikt binnen de Master Christian Education en op termijn door de buitenlandse relaties van Driestar educatief. De eerste versie van de Canon is inmiddels vrijwel klaar en is in de opleiding gebruikt. Behalve van Koetsveld zijn ook Comenius, Wagenschein en Erasmus aan de orde gekomen. De reacties van de studenten waren positief en ook voor de projectgroep leerzaam. In dit semester staan Bavinck en Melanchthon op de lijst binnen het kader  van ‘Shaping the organisational ethos’. Met Korczak en Augustinus en het thema: Transforming Society, ronden we de cyclus dit cursusjaar af.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met lector Bram de Muynck.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!